Healing

Healing är av världens äldsta behandlingsform. Ordet healing betyder läkning eller bota. Det är viktigt att veta att en healer inte botar. Healing kan hjälpa kropp och sinne till ett tillstånd där självläkning är möjlig.

Det är transitionen för det inre tillståndet, som beskrivs som energitillstånd inom de flesta healingformer.

Vid en healing överför healaren healingsenergi genom handpåläggning eller vid healing på distans, via intention.

När jag healer förbinder jag mig med ljusets pelare och går in i ett tillstånd där jag både är i nära gemenskap med den andliga världen, och ett inre tyst meditativt tillstånd med mig själv. Avsikten är att vara den bästa möjliga kanalen för just den healing som min klient behöver. Sedan omger jag den eller dom jag healar med ljuspelaren, så att vi befinner oss i samma energifält – oavsett om vi är i samma rum eller många, många kilometer från varandra.

En healer botar inte, en healer hjälper till att skapa det tillstånd som styrker förmågan till självläkning.

Var uppmärksam på att vid sjukdom ska du alltid uppsöka en läkare. Healing kan användas som ett komplement och stödja dig innan, under och efter din medicinska, kirurgiska eller intensiva behandling. Behandlingsformen kan inte ersätta den behandling som ges utav din läkare.

Varför healing?

Där är stor skillnad på varför människor väljer att ta emot en healing. Några önskar att sätta i gång en utvecklingsprocess. Andra för att få hjälp med att arbeta med jobbiga upplevelser, smärtsamma utmaningar och psykiska obalanser.

Målet med healing är att återskapa den naturliga balansen i din kropp, ditt sinne och din spiritualitet. Den arbetar både på fysiska och psykiska obalanser.

Min personliga upplevelse är att det är en behandlingsform, som kan hjälpa på ett plan där ord och förklaringar saknas. Jag upplever själv att healing är ytterst effektivt till att skapa förändringar på alla plan-mentalt, känslomässigt, fysisk och spirituellt.

Healing kan användas som en avslappnande helhetsbehandling eller så kan den användas som ett komplement till behandling i ett sjukdomsförlopp. Du kan också använda healing i förbindelse med din personliga utveckling. Vidare är det också möjligt att använda healing till att lösa upp några utav dina fysiska eller känslomässiga obalanser.

Så här går en behandling till

Du berättar kort om, vad du vill att jag arbetar med under healingen. Därför ligger du på britsen fullt påklädd med antingen ett lakan eller täcke och tar emot healing i 30–40 min.

Efter healingen, har vi ett samtal om vad du har känt eller upplevt under processen. Där är mycket ofta information kring dina blockeringar och råd till hur vi ska gå vidare. Genom att processen ses genom nya ögon, är det min erfarenhet att ny insikt kan hjälpa healingen vidare. De flesta anser sig ha ökad ro och styrka efter en healing.

Beroende på vad som arbetats med under behandlingen kan du uppleva efterföljande psykiska och fysiska symtom. Det kan tex vara ett par dagars med influensa eller förkylning, ökad diures eller att du får kontakt med gamla känslor så som ilska eller hopplöshet.

Det är en början på självläkningsprocessen som är igångsatt genom healingen. Det kan ta allt ifrån några timmar till flera veckor. Det kan betraktas som en utrensningsprocess utav gamla blockeringar, som du inte längre har användning för. Om reaktionerna är mycket kraftiga, är det självklart viktigt att uppsöka läkare eller att få hjälp med känslorna via samtalsterapi.

Psykiska störningar och healing

Healing kan användas vid ångest och depression. Om du har andra psykiska diagnoser eller psykiska störningar, så är där andra alternativa behandlingsformer som är bättre, tex Sinnesro.

Oavsett behandlingsform och diagnos, är det viktigt att poängtera att den alternativa behandlingen inte kan ersätta din behandling hos din läkare eller psykiatriker. Får du medicin i samband med din psykiska sjukdom, vill jag rekommendera dig att diskutera eventuella ändringar i din medicinering med din kvalificerade läkare, som kan ge dig bäst möjliga vägledning.

Olika former för healing

Jag arbetar med flera olika former för healing. Basen i all healing som jag använder är Reiki-Healing. Reiki betyder stråla utav livsenergi och är en healingsteknik med ursprung i Japan. Reiki kan ges både via fysisk handpåläggning samt via Healing på distans. Det är också möjligt att använda Reiki till att rensa ett rum.

Reiki härstammar inte ur en religion.

De flesta former utav healing har som målsättningen att accelerera den fysiska healingprocess och ge åtkomst för spirituell utveckling. Målet med healing är att balansera den vitala energin i din kropp för att öka läkning och välbefinnande. När vi är avslappande och fria ifrån stress, så återskapar vi möjlighet till självläkning.

Är där någon dokumentation för att healing fungerar?

Där finns flertalet forskningsprojekt gjorda om healing runtom i världen. Därför är där riktigt mycket forskning inom Reiki healing, då denna healingsform innehåller ett system utav handpåläggning, som tillsammans kan utgöra en behandling. Därför är behandlingen till största del enkelspårig. Det är dock inte alla Reiki healare som använder denna form.

I utlandet börjar healing sakteligen erbjudas på sjukhusen. I länder som Spanien, Portugal, Italien och England är Reiki healing bland annat en del utav arbetet på operationsavdelningarna och en naturlig del utav behandlingen vid biverkningar vid cancerbehandling. En del utav den engelska forskningen med utgångspunkt i Reiki-healing, kan du läsa om på https://centerforreikiresearch.com eller på svenska https://reikiforbundet.se/reiki-forskning/