Kurser

Reikikurser av Reikimästaren Nana Hellsten

Reiki 1

Lär dig att heale dig själv och dina nära och kära med Reikimetoden och få ett lyft i din personliga utveckling

ALLA kan heale,  – och du kan lära dig att göra det också.

Reiki är en form av healing där man hämtar energi utifrån, så att man inte använder sin egen, utan tvärtom fylls man själv på, även när man healar andra.

Reiki är också särskilt bra för personer med speciell känslighet, stress, ångest etc. utmaningar då den kan användas för att hitta sitt centrum och grund igen, och kunna stå i känslostormar utan att tappa sig själv.

Dessutom kan du lära dig att kanalisera energi i alla aspekter av ditt liv, till exempel mer inspiration, eller mer personlig kraft i din karriär – det finns inga gränser för vad energin kan användas till.

När du säger ja till att lära dig Reiki säger du också ja till att utveckla dig själv – och det slutar inte när kursen är slut. Det är en kontinuerlig process som kommer att föra dig närmare dina unika förmågor och potential.

Längd 2 dagar
Vi går igenom vad healing är, hur Reiki kom till och du får en kraftfull healing som öppnar dig för Reikiflödet. Efter det ska vi tillsammans träna på hur du kan använda healingen både på dig själv och andra.
Du får även en kursmapp där alla moment beskrivs.

Medical Healer utbildning

Denna utbildning vänder sig till ni healere som vill arbeta inom det etablerade Sjukhuset, Hospice eller allmänt med sjuka människor.

Utbildningen är 3 utbildningsdagar – med skriftligt prov.

Vi utbildar här hur man omgåes med sjukhuspersonal, patienter och vilken roll healern har i detta scenario. Rollspel är en del av undervisningen.

Behörighetskrav för utbildningen är Reiki 1 & 2, eller Spirituell healerutbildning, samt dokumenterad praktik på minst 200 timmar, healing på distans och 1:1 healings.

Du får en omfattande kursportfölj.

Kurs

Reiki 1 & Reiki 2 kurs – 2 dagar, – hålls båda på Frederiksberg og på Bäringe Gård
Pris: 2000 kr pr kurs

Medical Reiki kurs – 3 dagar – hålls båda på Köpenhamn K og på Bäringe Gård
Pris: 3000 kr pr kurs

Planerade kurser Frederiksberg/Köbenhamn

Reiki 1
2 dage: 1. marts & 22. marts 2024 Frederiksberg
Kl. 10.00-15.00 – begge dagar

Reiki 2
2 dage
Flexibel datum, – fråga gärna för datum

Planerade kurser Bäringe Gård

Reiki 1
2 dagar: 2. mars & 23. mars 2024 – Bäringe Gård
Kl 10.00 – 15.00 – begge dagar

Reiki 2
2 dage
Flexibel datum, – fråga gärna för datum

Medical Healer Utbildning
3 dage
Planeras till hösten, fråga gärna för datum

Planlagte kurser Köbenhamn K:

Medical Healer Utbildning
3 dage: 26, 27 & 28. april 2024
kl 10.00 – 16.00 alle dagar